Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης
Mediterranean Institute of Management


Teestimonials
  

«Τhe MBA Programme at the MIM offers a life-changing experience and it creates the new generation of managers»     
    Stalo Mavrada, MBA class 2017-2018   

  

«Το Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης όλων των κομβικών δεξιοτήτων και γνώσεων που απαιτούνται από τα διευθυντικά στελέχη στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον»     
    Ιφιγένεια Ιωάννου, Μάστερ 2016-2017   

  

..στο M.I.M ο σπουδαστής συναντά μετάδοση εξειδικευμένης γνώσης και συνάμα ανθρωπιστικής προσέγγισης από τους Διδάκτορες, απαραίτητα στοιχεία για τον αυριανό Διευθυντή – Ηγέτη     
    Χριστόδουλος Μαυρίδης, Μάστερ 2016/2017   

  

The time has passed so fast and I can conclude with certainty that the aftermath finds me pleased to have chosen to study the MBA course at the Mediterranean Institute of Management (MIM). The course enhanced our academic knowledge in a sphere of ways as well as our personal development through its team building & team bonding activities, leadership, presenting as well as creativity skills. I had the honour to be the president and representative of the ΜΒΑ students in the extra curriculum activities; an unforgettable experience, which I benefited a lot in numerous ways. If I could turn the time back I would again re-choose the MIM for studying the Masters of Business Administration!     
    Nikolas Athinis, MBA class 2015-2016   

Back To Top