Το ΜΙΔ λειτουργεί με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό της Σχολής, ο οποίος καταρτίζεται από το Συμβούλιο του ΜΙΔ και εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. Το Συμβούλιο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Συμβούλιο Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης.pdf


Back To Top