Άκης Νικολαΐδης    Προϊστάμενος ΜΙΔ (Διεύθυνσης Ποιότητας, Διεύθυνση Έργου και Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα)
Δρ Ντάινα Νικολάου-Αναστασίου, Καθηγήτρια πανεπιστημίου (Διεύθυνση, Έρευνα Μάρκετινγκ)
Βάσος Γεωργίου, Εμπειρογνώμονας (Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη, Δημόσια Διοίκηση στην Κύπρο, Οργάνωση και Λειτουργία του Δημόσιου Τομέα)
Δρ Ανδρέας Ευσταθιάδης, Καθηγητής πανεπιστημίου (Διεύθυνση Έργου και Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα, Διεύθυνση Παραγωγής)
Παύλος Ιωσηφίδης, Επιχειρηματίας/Σύμβουλος (Αρχές Διεύθυνσης, Τεχνοοικονομικές Μελέτες, Στρατηγική Διεύθυνση)
Δρ Μαρία Μιχαηλίδη, Καθηγήτρια πανεπιστημίου (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργανωσιακή Συμπεριφορά)
Δρ Πάρις Βογαζιανός, Καθηγητής (Ποσοτικές Μεθόδοι για Επιχειρήσεις)
Αννίτα Πέτρου, Επιχειρηματίας/Σύμβουλος (Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων)
Δρ Μελίτα Χαρίτου, Καθηγήτρια πανεπιστημίου (Λογιστική, Διοικητική Λογιστική, Χρηματοικονομική Ανάλυση)
Δρ Σπύρος Χατζηδάκης, Καθηγητής πανεπιστημίου (Οικονομικά)
Στυλιανός Χριστοφόρου, Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)
Γιάννα Χατζηχάννα, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας (Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο)
Γιώργος Χρυσαφίνης, Πρώτος Διοικητικός Λειτουργός (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα)
Γιώργος Κόκου, Σύμβουλος (Επιχειρηματικότητα)
Έλια Κουζάρη, Λέκτορας Πληροφορικής (Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων)
Δρ Αλέξανδρος Αντωναράς, Καθηγητής Πανεπιστημίου (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Επιχειρηματική Ηθική)
Ανδρέας Σοφοκλέους, Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών / Προϊστάμενος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (Προϋπολογισμοί και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών στο Δημόσιο Τομέα)


Back To Top