Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/Δημόσια Διοίκηση (Ελληνόφωνο) 

Απαιτούμενα Προσόντα

 
Τα προσόντα που απαιτούνται για συμμετοχή στο Πρόγραμμα  Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση είναι:
 

    • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών.
    • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Για την εισδοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται επίσης επιτυχία σε γραπτή εξέταση τεστ ικανοτήτων (aptitute tests) ή και προφορική εξέταση που θα διοργανώνει το ΜΙΔ.Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (Αγγλόφωνο)

Απαιτούμενα Προσόντα
 
Τα προσόντα που απαιτούνται για συμμετοχή στο Πρόγραμμα  Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) είναι:
 
    • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών.
    • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Απόφοιτοι από μη αγγλόφωνα πανεπιστήμια θα κληθούν να αποδείξουν την ευχέρεια που έχουν να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα
Για την εισδοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται επίσης επιτυχία σε γραπτή εξέταση τεστ ικανοτήτων (aptitute tests) ή και προφορική εξέταση που θα διοργανώνει το ΜΙΔ.

Οι αλλοδαποί αιτούντες που δεν διαμένουν στην Κύπρο μπορούν, κατά την κρίση της Διοικητικής Επιτροπής του ΜΙΜ, να απαλλάσσονται από τις εισαγωγικές εξετάσεις


Back To Top