Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (Αγγλόφωνο)

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Για την
ηλεκτρονική αίτηση για εισδοχή στο Πρόγραμμα 2019-2020 επιλέξετε την αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας.Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/Δημόσια Διοίκηση (Ελληνόφωνο) 

Η ηλεκτρονική αίτηση για εισδοχή στο Πρόγραμμα 2020-2021 θα αναρτηθεί τον Οκτώβριο του 2019.


Back To Top