Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων / Δημόσια Διοίκηση (Ελληνόφωνο) 

Τα δίδακτρα για το Πρόγραμμα 2019-2020 ανέρχονται στις
€3.426.

Τα δίδακτρα για κάθε ενότητα καταβάλλονται στην αρχή κάθε μίας και έχουν ως ακολούθως:

Ενότητα Πρώτη €900,00

Ενότητα Δεύτερη €900,00

Ενότητα Τρίτη €426,00

Ενότητα Τέταρτη €600,00

Ενότητα Πέμπτη €600,00Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Αγγλόφωνο) 

Τα δίδακτρα για το Πρόγραμμα 2019-2020 ανέρχονται στις €3.426.

Τα δίδακτρα για κάθε ενότητα καταβάλλονται στην αρχή κάθε μίας και έχουν ως ακολούθως:

Ενότητα Πρώτη €1142,00

Ενότητα Δεύτερη €1142,00

Ενότητα Τρίτη €1142,00


Φοιτητική Χορηγία

Υπάρχει δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας με μέγιστο ποσό χορηγίας €2.565 από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φοιτητική χορηγία παρακαλώ αποτείνεστε στην- Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας (Τηλέφωνο: 22 804017, 22 804002) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Αιτήσεις για Φοιτητική Χορηγία μόνο από τα Γραφεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από τις 12 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019.


Back To Top