Το ΜΙΜ αποφάσισε την προσφορά αριθμού ανοικτών σεμιναρίων αποκλειστικά εξ αποστάσεως/διαδικτυακά. Το πρώτο σεμινάριο με θέμα «Η σημασία και τα οφέλη της Θετικής Επικοινωνίας» διάρκειας 2 ωρών, θα διεξαχθεί στις 12/04/2022 από τις 6:00μμ μέχρι 8:00μμ. Επισυνάπτεται σχετική Πρόσκληση.
4.2022.pdf Invitation Webinar MIM 12.4.2022.pdf


Back To Top