Το Πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2021-2027. Μέσω του προγράμματος δίνονται ευκαρίες για εκπαίδευση, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής πείρας ή και εμάθησης ξένων γλωσσών.

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ όπου δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές, απόφοιτους καθώς και στο ακαδημαϊκό και διδακτικό προσωπικό του ΜΙΜ να εξασφαλίσουν επιχορήγηση για μετακίνησή τους στο εξωτερικό είτε για Πρακτική Εξάσκηση (Traineeship) σε εταιρείες, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς είτε για συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης/επιμόρφωσης σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Erasmus+ έχει απονεμηθεί στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης ο διευρυμένος Πανεπιστημιακός Χάρτης ERASMUS 2021-2027 Institutional Erasmus Code: CY NICOSIA33 και το Erasmus+ Charter for Higher Education 2021-2027


Δήλωση Πολιτικής Erasmus+ του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης ΕΔΩ


Πληροφορίες:

Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών/Απόφοιτων ΜΙΜ για Πρακτική Άσκηση

Erasmus+ Κινητικότητα Προσωπικού ΜΙΜ για Κατάρτιση

Erasmus+ Κινητικότητα Προσωπικού ΜΙΜ για Διδασκαλία

Το ΜΙΜ έχει υπογράψει Δι-Ιδρυματικές Συμφωνίες με τα πιο κάτω πανεπιστήμια:

  1. The International Business School, Bulgaria (Erasmus Code: BG BOTEVGR02)
  2. Technical University of Varna, Bulgaria (Erasmus Code: BG VARNA02)
  3. University of the Aegean (Mytilene, Lesvos), Greece (Erasmus Code: G ATHINE41)
  4. Powislanski College in Kwidzyn, Poland (Erasmus Code: PL KWIDZYN01)Άτομο Επικοινωνίας:

Μελίνα Νεοφύτου
Λειτουργός Παραγωγικότητας Α
Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης

Λεωφ. Καλλιπόλεως 77, 2100 Αγλαντζιά,
Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ. +357 22806141
Φαξ: +357 22376872
Email: mneophytou@kepa.mlsi.gov.cy

 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Application for Erasmus+ Mobility-2022.docx


Back To Top