Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ελληνόφωνο) / Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση (Ελληνόφωνο) 

Τα δίδακτρα για το Πρόγραμμα ανέρχονται στις
€3.900.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην αρχή κάθε ενότητας ως ακολούθως:

Ενότητα Πρώτη €1300,00

Ενότητα Δεύτερη €1300,00

Ενότητα Τρίτη €650,00

Ενότητα Τέταρτη €650,00

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Αγγλόφωνο) 

Τα δίδακτρα για το Πρόγραμμα ανέρχονται στις €3.900.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην αρχή κάθε ενότητας ως ακολούθως:

Ενότητα Πρώτη €1300,00

Ενότητα Δεύτερη €1300,00

Ενότητα Τρίτη €1300,00


Φοιτητική Χορηγία

Υπάρχει δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας με μέγιστο ποσό χορηγίας €2.565 από το Υπουργείο Οικονομικών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φοιτητική χορηγία παρακαλώ αποτείνεστε στην- Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων (Τηλέφωνο: 22 804017, 22 804002 και Email: grants@mof.gov.cy) Υπουργείο Οικονομικών.

Back To Top