Όραμα του ΜΙΔ
Να αποτελεί σημείο αναφοράς και την πρώτη επιλογή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης στην Κύπρο.


Αποστολή του ΜΙΔ

Να προσφέρει ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης για την ανάπτυξη επαγγελματικών διευθυντικών δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στις συνθήκες  της αγοράς εργασίας.


Back To Top