Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/Δημόσια Διοίκηση (Ελληνόφωνο) 

Η ηλεκτρονική αίτηση για εισδοχή στα Προγράμματα 2024-2025 είναι αναρτημένη πιο κάτω:Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024.

Σημείωση: Θα παραχωρηθεί αριθμός θέσεων στο Πρόγραμμα με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου υποβολής αιτήσεων που έχει καθοριστεί η 30η Νοεμβρίου 2023 (Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους/υποψήφιες που έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία ή/και εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση).
Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (Αγγλόφωνο)

Η ηλεκτρονική αίτηση για εισδοχή στο Πρόγραμμα 2024-2025 θα αναρτηθεί τον Μάρτιο 2024.


Back To Top