Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ελληνόφωνο) / Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση (Ελληνόφωνο) 

Η ηλεκτρονική αίτηση για εισδοχή στα Προγράμματα 2023-2024 θα αναρτηθεί τον Σεπτέμβριο 2022

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (Αγγλόφωνο)

Η ηλεκτρονική αίτηση για εισδοχή στο Πρόγραμμα 2022-2023 είναι αναρτημένη πιο κάτω:Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022.

Σημείωση: Θα παραχωρηθεί αριθμός θέσεων στο Πρόγραμμα με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου υποβολής αιτήσεων που έχει καθοριστεί η 30η Ιουνίου 2022 (Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους που έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία ή/και εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση).


Back To Top