Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ελληνόφωνο) 

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες ότι υπάρχουν διαθέσιμες πέντε (5) θέσεις για το ελληνόφωνο Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 2023-2024 (βραδινής φοίτησης).
Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023.


Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (Αγγλόφωνο)

Η ηλεκτρονική αίτηση για εισδοχή στο Πρόγραμμα 2023-2024 θα αναρτηθεί τον Μάρτιο 2023.


Back To Top