Οδηγός Σπουδών

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στόχος του είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη διευθυντική σταδιοδρομία. Μέσα από μια ολοκληρωμένη θεματολογία παρέχονται στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για αποτελεσματική εκτέλεση των διευθυντικών τους καθηκόντων και ενεργό και ουσιαστική συνεισφορά στην επιτυχημένη πορεία της Υπηρεσίας/Τμήμα στον οποίο εργάζονται.


Τα Προγράμματα του ΜΙΔ είναι πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) -
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/
Οι τίτλοι που χορηγεί το ΜΙΔ είναι αυτόματα αναγνωρισμένοι και δεν υπόκεινται στις διαδικασίες αναγνώρισης του ΚΥΣΑΤΣ.


Δομή του Προγράμματος:

Πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο για να δείτε τη σύνοψη Διπλωματικών Εργασιών που εκπονήθηκαν από τους Μεταπτυχιακούς μας Φοιτητές και διακρίθηκαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2018.


 


Back To Top