Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας

 

Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας (YΦM) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ) υπάγεται στις Διοικητικές Υπηρεσίες της Σχολής και στελεχώνεται από δύο Λειτουργούς. Τα γραφεία των Λειτουργών φοιτητικής μέριμνας στεγάζονται στο κεντρικό κτήριο του ΚΕΠΑ στη Λεωφόρο Καλλιπόλεως 77, 1679  Λευκωσία και στο κτίριο του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) στη Λεωφόρος Βύρωνος 7, 1463 Λευκωσία . Οι ώρες λειτουργίας/εξυπηρέτησης είναι 8:30πμ – 2:30μμ.

Σκοπός της ΥΦΜ είναι να προσφέρει ποιοτική εξυπηρέτηση στους φοιτητές κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο ΜΙΔ παρέχοντας έγκυρη και έγκαιρη  ενημέρωση/πληροφόρηση και στήριξη για επίλυση προβλημάτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.

Η ΥΦΜ, μέσω των Λειτουργών που τη στελεχώνουν, αποτελεί κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών και της Διεύθυνσης της Σχολής. Η κα Χριστοδουλίδου (τηλ.:22806106, email:echristodoulidou@kepa.mlsi.gov.cy, αριθμός γραφείου 11, ΚΕΠΑ) είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:
 

  • Βίζα για ξένους Φοιτητές
  • Φοιτητική Ταυτότητα
  • Φοιτητική Χορηγία και Επιδόματα
  • Υποτροφίες/Βραβεία
  • Βεβαιώσεις
  • Στέγαση
  • Δραστηριότητες και εκδηλώσεις
  • Σταδιοδρομία
  • Διευθετήσεις για Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες
  • Γενικές πληροφορίες

Η κα Κόκκινου (τηλ.:22600912, email:kkokkinou@kepa.mlsi.gov.cy, αριθμός γραφείου 413, ΥΕΠΚΑ) προσφέρει στήριξη και εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για προβλήματα προσωπικής, κοινωνικής και οικονομικής φύσης καθώς και για θέματα ευημερίας.


Βιβλιοθήκη 

Η βιβλιοθήκη του ΜΙΔ περιέχει μια ολοκληρωμένη σειρά από βιβλία, περιοδικά, κυβερνητικές εκδόσεις και DVDs. Υπάρχει επίσης αριθμός ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης.
 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
                                          
 
Το εργαστήριο είναι άρτια εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για χρήση τους από τους φοιτητές. Παρέχεται, επίσης, δωρεάν η δυνατότητα σύνδεσης Wi-Fi.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας .pdf


Back To Top