Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) ιδρύθηκε το 1976 και συμπληρώνει φέτος 47 χρόνια δυναμικής παρουσίας και ουσιαστικής προσφοράς στα ακαδημαϊκά δρώμενα της Κύπρου.

Στόχος του ΜΙΔ από την ημέρα ίδρυσής του, ήταν η προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και πρακτικής κατάρτισης στον τομέα του Μάνατζμεντ. Ο στόχος αυτός παραμένει και αποτελεί μέχρι σήμερα τον φάρο και τη βασική φιλοσοφία που καθοδηγεί τα βήματά μας. Αυτό που έχει αλλάξει, είναι ο τρόπος και τα μέσα με τα οποία αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται. Γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το Μάνατζμεντ είναι μια δυναμική επιστήμη που συνεχώς μεταλλάσσεται και εξελίσσεται, συνεχής έγνοια και μέλημά μας είναι να γινόμαστε πρωτεργάτες και συμμέτοχοι, συμβαδίζοντας με, και, όπου αυτό είναι εφικτό, προβλέποντας τις αλλαγές και τις εξελίξεις αυτές.

Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας αυτής, αναθεωρούμε και επικαιροποιούμε σε συνεχή βάση τα προγράμματά μας, προσθέτοντας νέα θέματα ή ανανεώνοντας το περιεχόμενο των υφισταμένων, αξιοποιούμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες της τεχνολογίας και τα εργαλεία που μας προσφέρει η διαδικτυακή εποχή, εκσυγχρονίζουμε τις μεθόδους διδασκαλίας και αναβαθμίζουμε τις υποδομές και την υλικοτεχνική βάση μας. Παράλληλα, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις τόσο στον τομέα του Μάνατζμεντ στην Κύπρο και στο εξωτερικό, όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με τον τρόπο αυτό είμαστε βέβαιοι ότι προσφέρουμε στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μας όλα τα απαραίτητα εφόδια και εργαλεία για μια επιτυχημένη διευθυντική καριέρα. Ταυτόχρονα, βεβαιωνόμαστε ότι οι απόφοιτες και απόφοιτοί μας, αποκομίζουν από το ΜΙΔ όχι μόνο γνώσεις και δεξιότητες αλλά και μια ουσιαστική και αξέχαστη ακαδημαϊκή εμπειρία έτσι ώστε, φεύγοντας να αισθάνονται ότι ανήκουν στη μεγάλη οικογένεια του ΜΙΔ. Μια οικογένεια που αριθμεί πλέον πέραν των 1800 αποφοίτων από την Κύπρο και το εξωτερικό. Μια μεγάλη οικογένεια, της οποίας οι επαγγελματικές επιτυχίες του κάθε μέλους αποτελούν για μας πηγή έμπνευσης, τιμής και ικανοποίησης αλλά και κινητήριας δύναμης και κινήτρου για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση. Όραμά μας οι απόφοιτες και οι απόφοιτοι του ΜΙΔ να είναι περήφανοι για τη Σχολή τους και η Σχολή τους να είναι αντάξια των προσδοκιών τους.


Μαρία Νικολάου Χρίστου
Αν. ΔιευθύντριαBack To Top