Το ΜΙΔ δύναται να παραχωρεί υποτροφίες στους νεοεισερχόμενους φοιτητές ως ακολούθως:

Υποτροφίες για Νεοεισερχόμενους Φοιτητές (ΜΒΑ Programme)

Τέσσερις φοιτητές με την ψηλότερη βαθμολογία στη γραπτή εξέταση θα δικαιούνται πλήρη υποτροφία στα δίδακτρα της πρώτης ενότητας.


Υποτροφίες για Νεοεισερχόμενους Φοιτητές (Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση)

Τέσσερις φοιτητές με την ψηλότερη βαθμολογία στη γραπτή εξέταση θα δικαιούνται πλήρη υποτροφία στα δίδακτρα της πρώτης ενότητας.


Πληροφορίες για Διεθνείς Υποτροφίες

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες διεθνείς υποτροφίες στις ιστοσελίδες:
https://education.ec.europa.eu/study-in-europe/planning-your-studies/scholarships-and-funding και https://www.edupass.org/paying-for-college/scholarships/databases/ Στις εν λόγω ιστοσελίδες υπάρχουν επίσης πληροφορίες για οικονομική βοήθεια και για κατηγοριοποιημένες υποτροφίες.


Back To Top