1. Ποια είναι η περίοδος υποβολής αιτήσεων στα προγράμματα σπουδών;
Για την περίοδο αιτήσεων σε προγράμματα σπουδών του ΜΙΔ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν τη σχετική πληροφόρηση από την ιστοσελίδα της Σχολής, η οποία ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

2. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για Μάστερ πριν ολοκληρώσω το πτυχίο μου;
Μπορείς, αρκεί να είσαι στο τελικό στάδιο και να έχεις πάρει τίτλο πτυχίου πριν την έναρξη της φοίτησης σε πρόγραμμα Μάστερ. Το ΜΙΔ θα αξιολογήσει την αίτησή σου και μπορεί να σου προσφέρει θέση υπό όρους (π.χ. να υποβάλεις τον τίτλο πτυχίου πριν την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος).

3. Πώς ενημερώνομαι αν η αίτηση μου εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε;
Λαμβάνεις απάντηση από το ΜΙΔ μέσω e-mail.

4.Πώς γίνεται η επιλογή των υποψηφίων;
Σε όσους υποψήφιους κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα προσφέρεται θέση στο Πρόγραμμα επιλογής τους. Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή προφορικής συνέντευξης ή και γραπτής εξέτασης για την προσφορά της θέσης είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΜΙΔ.

5. Τι περιλαμβάνει η γραπτή εξέταση;
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει Τεστ Ικανοτήτων (aptitude tests) σε στοχευμένες ικανότητες και δεξιότητες. Σημειώνεται ότι δεν χρειάζεται οποιαδήποτε προετοιμασία για αυτού του τύπου τις εξετάσεις, αφού την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης δίδονται πλήρεις και επαρκείς πληροφορίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των ασκήσεων, καθώς και παραδείγματα για εξάσκηση.

6. Οι τίτλοι σπουδών του ΜΙΔ είναι αναγνωρισμένοι από το ΚΥΣΑΤΣ;
Το ΜΙΔ ως δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρει αυτόματα αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών οι οποίοι δεν χρειάζεται να υποβάλλονται στις διαδικασίες αναγνώρισης του ΚΥΣΑΤΣ.

7. Τι είναι το σύστημα των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS);
Το σύστημα των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) βασίζεται στη διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης και αποσκοπεί ανάμεσα σε άλλα στη διευκόλυνση της αναγνώρισης και της επικύρωσης τίτλων σπουδών καθώς και της κινητικότητας των φοιτητών. Το ECTS χρησιμοποιείται ευρέως στην τυπική τριτοβάθμια εκπαίδευση και μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλες δραστηριότητες της διά βίου μάθησης.

8. Τι είναι οι Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS);
Οι Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) βασίζονται στον φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο φόρτος εργασίας περιλαμβάνει εκτός από τον χρόνο για την παρακολούθηση των μαθημάτων και τον χρόνο που απαιτείται για τις εργασίες, τη μελέτη και τις εξετάσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις μία πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας.

9. Ποιες ώρες διεξάγονται τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών;
Τα μαθήματα είναι απογευματινά (αρχίζουν στις 5 μ.μ.) ούτως ώστε να επιτρέπεται η φοίτηση και σε εργαζόμενους.

10. Ποια είναι η διάρκεια φοίτησης στα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΜΙΔ;
Για το ελληνόφωνο Πρόγραμμα Μάστερ η ελάχιστη διάρκεια είναι 20 μήνες και το αγγλόφωνο 13 μήνες. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι σε κάθε περίπτωση τα 4 ακαδημαϊκά έτη.

11. Είναι η παρουσία στις διαλέξεις υποχρεωτική;
Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 75% των διαλέξεων του κάθε μαθήματος του Προγράμματος Σπουδών. Οι αδικαιολόγητες απουσίες από τις διαλέξεις δύναται να επηρεάσουν την τελική βαθμολογία σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Σχολής.

12. Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόνοια για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες;
Το ΜΙΔ λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προς διευκόλυνση των φοιτητών του που δύναται να χρειάζονται ειδικές διευθετήσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του ΜΙΔ.

13. Μπορεί να διακοπεί προσωρινά η φοίτησή μου;
Οι φοιτητές μπορούν να διακόψουν προσωρινά τη φοίτησή τους για ένα ή περισσότερα εξάμηνα, νοουμένου ότι η συνολική τους φοίτηση (συμπεριλαμβανομένης της διακοπής) δεν ξεπερνά τη μέγιστη διάρκεια του προγράμματος που είναι τα 4 ακαδημαϊκά έτη.

14. Από πού μπορούμε να βρούμε γενικές πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει το ΜΙΔ;
Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα. Οι γενικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Ανακοίνωση Προκήρυξης των θέσεων και πιο αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα στον Οδηγό Σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επιπρόσθετα, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά (τηλ. 22806106, 22806131) ή να επισκεφθείτε την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας (Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, 2100 Λευκωσία).

15. Τι απαιτείται για την τεκμηρίωση του επιπέδου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας;
Οι ενδιαφερόμενοι για το αγγλόφωνο Πρόγραμμα που δεν υποβάλλουν με την αίτηση τους σχετική τεκμηρίωση για το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα παρακαθίσουν επιπρόσθετα σε ένα σύντομο τεστ στην Αγγλική.

16. Που μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για τη φοιτητική χορηγία;
Πληροφορίες για τη Φοιτητική Χορηγία μπορείτε να βρείτε στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας (moec.gov.cy)
17. Πως καταβάλλονται τα δίδακτρα;
Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται / καταβάλλονται στην αρχή της κάθε Ενότητας. Στην περίπτωση αποχώρησης από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, αν οι ώρες παρακολούθησης των μαθημάτων συγκεκριμένης Ενότητας ξεπερνούν το 25% των συνολικών ωρών της Ενότητας, ο φοιτητής θα υποχρεούται στην πληρωμή του συνολικού ποσού των διδάκτρων της Ενότητας.


Back To Top