Περισσότεροι από 1700 απόφοιτοι του ΜΙΜ από την Κύπρο και το εξωτερικό στελεχώνουν σήμερα επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό, στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε διευθυντικό επίπεδο.
 
Οι απόφοιτοι του ΜΙΜ έχουν το δικό τους Σύνδεσμο. Πρόεδρος του Συνδέσμου είναι ο κ. Αντώνης Γεωργιάδης και Αντιπρόεδρος ο κ. Νίκος Ματαίου.
 
Οι απόφοιτοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο αν υπάρχουν αλλαγές στη διεύθυνση κατοικίας ή/και εργασίας.


Τίτλοι σπουδών που απονεμήθηκαν στους απόφοιτους μας πριν από τις 30 Απριλίου 2015
Οι απόφοιτοι του ΜΙΔ από το 1978 έως το 2014 που επιθυμούν την ισοτιμία του τίτλου σπουδών τους (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Postgraduate Diploma) με Μάστερ, στη βάση της σχετικής γνωμάτευσης από τη Γενική Εισαγγελία της Δημοκρατίας, μπορούν να αποτείνονται στο ΚΥΣΑΤΣ υποβάλλοντας σχετική αίτηση σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες και συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το ΚΥΣΑΤΣ μπορεί να τους παρέχει πιστοποίηση ότι το Δίπλωμα τους είναι ισότιμο και αντίστοιχο με άλλα προγράμματα επιπέδου Μάστερ.


Εμπειρίες Αποφοίτων μας....

«Το Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση αποτελεί ορόσημο στην επαγγελματική και προσωπική μου ζωή. Αδιαμφισβήτητα, παρέχει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη γνώση σε θέματα δημόσιας διοίκησης, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, η οποία βοηθά τα μέγιστα στην επαγγελματική σταδιοδρομία. Είμαι πεπεισμένη ότι δίνει ευκαιρία για γρήγορη ανέλιξη, εφοδιάζει με τις αναγκαίες δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση και αντιμετώπιση σύγχρονων ζητημάτων και προκλήσεων, προωθεί την προσωπική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δημιουργεί πολύτιμες διασυνδέσεις σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Αναντίλεκτα, το έμπειρο διδακτικό προσωπικό καθώς και το ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης, ήταν πάντοτε πρόθυμοι να παρέχουν την χρήσιμη και πολύτιμη βοήθειά τους. Εν κατά κλείδι, το Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση αποτελεί μια αξέχαστη εμπειρία ζωής.»
Φρόσω Μενοικιώτη, Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση (2020-2021)

«Η διαδρομή μας στο ΜΙΔ, εκτός από τις γνώσεις με τις οποίες μας έχει προικίσει, έχει διαμορφώσει τον τρόπο σκέψης μας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών μου αντικρίζω τα θέματα διοίκησης από εντελώς διαφορετική οπτική γωνία. Αυτό πιστεύω ότι είναι και το ζητούμενο σε ένα μεταπτυχιακό στη διοίκηση για τους ηγέτες του μέλλοντος.»
Άγης Αγησιλάου, Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (2020-2021)

«Το ΜΒΑ του ΜΙΔ είναι ένα πρόγραμμα ισορροπημένο από κάθε άποψη και ανταποκρίθηκε σε όλες τις προσδοκίες μου. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όποιον θέλει να ασχοληθεί με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως ηλικίας ή προηγούμενων σπουδών. Ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι νωρίς. Για όποιον επιθυμεί την κατάκτηση της γνώσης, κάθε στιγμή είναι κατάλληλη για να κάνει μια νέα αρχή και το ΜΒΑ του ΜΙΔ δίνει τα εφόδια γι’ αυτή τη νέα αρχή!»
Άννα Παπαϊωάννου, Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (2020-2021)

«Αναντίλεκτα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του MIM, καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και συμβάλλει στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων ενός σύγχρονου επαγγελματία.»
Αχιλλέας Μιχαήλ, Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση (2019-2020)

«Συνιστώ ανεπιφύλακτα το εν λόγω πιστοποιημένο πρόγραμμα σε οποιοδήποτε επιθυμεί να διευρύνει τους ορίζοντες του αλλά και να διακριθεί στον απαιτητικό χώρο των επιχειρήσεων/ οργανισμών.»
Δημήτριος Μπουζάνας, Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (2019-2020)


Back To Top