Για πληροφορίες:

 Άκης Νικολαΐδης

(Προϊστάμενος ΜΙΔ)

Τηλ.: 22806117
Email:
knicolaides@kepa.mlsi.gov.cy

Μελίνα Νεοφύτου
(Λειτουργός Α΄ΜΙΔ)

Τηλ.: 22806141
Email:
mneophytou@kepa.mlsi.gov.cy

Σοφία Ευριπίδου
(Λειτουργός Α΄ΜΙΔ)

Τηλ.: 22806166
Email:
sevripidou@kepa.mlsi.gov.cy

Έλενα Χριστοδουλίδου
(Λειτουργός ΜΙΔ)

Τηλ.: 22806106
Email:
echristodoulidou@kepa.mlsi.gov.cy

Γραμματεία, ΜΙΔ

Ειρήνη Δημητρίου-Έλληνα
Τηλ.: 22806131, 22806000
Email:
idemetriou@kepa.mlsi.gov.cy
  

Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης

Λεωφ. Καλλιπόλεως 77, Τ.Θ. 20536, 1679 Λευκωσία
Φαξ.: 22376872Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Μελίνα Νεοφύτου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +35722806141
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mneophytou@kepa.mlsi.gov.cy


Back To Top